menu

Adatvédelmi tájékoztató

a Weboldal üzemeltetésével és a weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelésről

Haász Natasa egyéni vállalkozó (a továbbiakban Haász Natasa e. v.) tiszteletben tartja az Ön, adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, személyiségi jogait.

A megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és részletes – tájékoztatása a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. Így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg kiknek továbbítanak személyes adatokat.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi weboldalra és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik.

asvanysuttogo.huh.asvanysuttogo.hu
asvanysuttogo.com; asvanysuttogo.eu 

 • A weboldal használata, melyet Ön, mint weboldal látogató használ, nem igényel regisztrációt vagy személyes adatok megadását.
 • Haász Natasa e. v. értékesítési tevékenység kapcsán kezeli a személyes adatokat.
 • Haász Natasa e. v. a hírlevélre való feliratkozás kapcsán kezeli a személyes adatokat.
 • Az Ön által ír vélemény.

Haász Natasa e. v. mint a weboldal üzemeltetője az összes adathoz hozzáfér.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

Alapelvek

Haász Natasa e. v. tevékenysége során alkalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi irányelvei

 •  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 • A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”) ; 
 • Az egyéni vállalkozó a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”) ;
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie az egyéni vállalkozónak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”) ; 
 • Az egyéni vállalkozó a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)
 • Az egyéni vállalkozó megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)
 • Az egyéni vállalkozó az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait Haász Natasa e. v. részére:

 • Ön,
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy
 • részünkre adatot küldő harmadik személy

szolgáltatja.

 • Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja) . Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adat valamely okból nem Öntől vagy az arra jogosult személytől érkezett, Haász Natasa e. v. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül Haász Natasa e. v. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése Haász Natasa e. v. vagy más (harmadik) személy jogos érdekéből jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből, illetőleg Haász Natasa e. v. tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő szerződés teljesítése okán szükséges.

Valamint amennyiben az Önre vonatkozó személyes adat, az Ön hozzájárulása nélkül jogszerűtlenül kerül a weboldalra, Haász Natasa e. v. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül Haász Natasa e. v. részére átadott valamennyi személyes adatot.

Haász Natasa e. v. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

Haász Natasa e. v. mint a weboldal üzemeltetője az összes adathoz hozzáfér.

Adatkör

Adat

Cél

Jogalap

Értékesítés

Adatkezeléssel érintettek:

A szolgáltatást igénybe vevő személy (ek)

 • név,
 • cím,
 • telefonszám,
 • fizikai betegségek,
 • pszichológiai betegségek,
 • fénykép (arckép)

Szerződés teljesítése (személyre szabott termék elkészítése és a termék kiküldése)

Szerződés

Csomagszállítás GLS

Adatkezeléssel érintettek:

A szolgáltatást igénybe vevő személy (ek)

 • név,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím

A megrendelt termék szállítása a megrendelőnek

Szerződés

Csomagszállítás Magyar Posta Zrt.

Adatkezeléssel érintettek:

A szolgáltatást igénybe vevő személy (ek)

 • név,
 • cím

A megrendelt termék szállítása a megrendelőnek

Szerződés

A szolgáltatás fizetésével kapcsolatos adatok

Adatkezeléssel érintettek:

A szolgáltatást igénybe vevő személy (ek)

Banki adatok

 • utalás beérkezési ideje,
 • utaló bankszámlaszáma,
 • utalás összege,
 • annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma

Fizetési szolgáltatások biztosítása

Szerződés teljesítése %a szerződéses rendelkezések alapján)

Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása esetére)

Számlázási adatok

 • név
 • cím
 • adószám
 • szolgáltatás adatai

Szerződési és jogszabályi kötelezettség

Kérés esetén számla postai úton történő megküldése

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség

Szolgáltatás iránti érdeklődés

Kapcsolat felvétele
e-mail címen, telefonszámon, üzeneten keresztül

Adatkezeléssel érintettek:

Az érdeklődő természetes személy (ek)

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az üzenet szövege

Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás)

Hozzájárulás

Nyereményjáték

Adatkezeléssel érintettek:


Nyereményjátékban
résztvevő (k)

 

 

 

 

Hírlevélre feliratkozók

Adatkezeléssel érintettek:

Hírlevélre feliratkozó (k)

 •  név
 • e-mail cím

 

 

 

 

 

 

 

 • név
 • e-mail cím

Nyereményjátékra jelentkezés, tájékoztatás

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevelek küldése, tájékoztatás

Hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

Hozzájárulás

Fogyasztói panasz adatai

Adatkezeléssel érintettek:

A panasszal élő fogyasztók, illetőleg a panasszal élő fogyasztó nevében panaszt tett személy (ek)

 • fogyasztó neve
 • fogyasztó címe
 • panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • fogyasztó által leírt vagy egyéb módon ismertetett panasz tartalma
 • jegyzőkönyvet felvevő személy
 • papír alapú panasz esetén aláírás, elektronikus úton érkezett panasz esetén e-mail cím, telefonon érkezett panasz esetén a telefonszám
 • telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás (például e-mail vagy direkt üzenetek) útján érkezett panasz esetén a panasz egyedi azonosító sorszáma

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján amennyiben panasz érkezik, és azt szóban terjesztették elő, és azonnal elintézni nem tudjuk, illetőleg az idézett jogszabályi hely alapján más módon (rögzítetten) érkezett, a panasz tekintetében az adatok kötelező kezelését jogszabály írja elő.

Jogszabályi kötelezettség

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek:

A weboldalt látogató(k)

IP cím

További információ »

Haász Natasa e. v. weblapjának tűzfalvédelme

egyéb IP cím bekérés esetén

Jogos érdek

Hozzájárulás

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek:

A weboldalt látogató(k)

Cookie (süti) adatok

További információ »
Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre »

Haász Natasa e. v. weblapjának működtetése

Jogos érdek

A weboldal cookie-kat („sütiket”) használ

A cookie-król bővebben itt »
További információ »

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén az alábbi célokból.

Alábbiakban Haász Natasa e. v. ismerteti, hogy milyen sütiket használ és milyen célra.

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt.

Ezek egy része olyan saját süti, mely nélkülözhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez (a navigáláshoz, alapvető funkciók működéséhez, ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.

Másik részük egyéb (pl. kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják) a szolgáltatás nyújtásától eltérő célokat szolgál, és ezért használatuk az Ön hozzájárulásától függ.

A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) .

Haász Natasa e. v. weboldalán más weboldal ikonját is megtalálja, jelen esetben a Facebook ikon, mely azt jelenti, hogy harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Haász Natasa e. v. weboldalán.

A Facebook cookie (süti) tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/policies/cookies »

A weboldalon található Facebook ikon lehetővé teszi az Ön számára, hogy harmadik fél által nyújtott funkciókat használhasson és megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal.

A Google AdSense egy, a Google Inc. által üzemeltetett online hirdetésközvetítő szolgáltatás.

A szolgáltatás lényege, hogy a weboldal-tulajdonos, Haász Natasa e. v. engedélyezi weboldalán szöveg, kép és videó formátumú hirdetések megjelenítését, mely azt jelenti, hogy harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Haász Natasa e. v. weboldalán.

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?

Kinek az érdekében hivatkozunk erre?

Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)

A két érdek súlyozása

IP cím

További információ »

Haász Natasa e. v. weblapjának, Haász Natasa e. v. weblapjának látogatói, regisztrálói adatainak védelme

Adatai titkossága

Haász Natasa e. v. az Ön és valamennyi weboldalt látogató, regisztráló személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és Haász Natasa e. v. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Cookie (süti) adatok

További információ »
Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre »

Haász Natasa e. v. weblapjának, továbbá Haász Natasa e. v. weblapjának látogatói, regisztrálói adatainak védelme (tűzfal)

Adatai titkossága

Haász Natasa e. v. az Ön és valamennyi weboldalt látogató, regisztráló személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és Haász Natasa e. v. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Jogos érdek: Haász Natasa e. v. szerződött partnereinek jogos érdeke, hogy a szervezetén belül meghatározott partneri Munkavállaló kapcsolattartói személyes adatait átadja a szerződő partnerei és ügyfelei számára

Haász Natasa e. v. szerződött partnereinek jogos érdeke

A szerződő partnerekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartatás, a kommunikáció biztosítása, illetve ezek által a szerződések teljesítésének elősegítése

A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű „működéséhez” elengedhetetlenek a kapcsolattartói adatok átadása.

Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a szerződések teljesítése ellehetetlenülhet.

Az érintett partneri Munkavállaló munkaköri feladataihoz hozzátartozik a kapcsolattartásban történő közreműködés a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel.

Haász Natasa e. v. az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés.
 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, szerződés megkötése, teljesítése.
 • Telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés a szolgáltatással kapcsolatban.
 • Számlázási kötelezettség teljesítéséhez.
 • Szállítás teljesítéséhez.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Fogyasztóvédelmi panasz kezelésével kapcsolatban.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.
 • Adatkezelői esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése.

Haász Natasa e. v. általános ügyviteli célú nyilvántartási tevékenysége

Haász Natasa e. v., mint adatkezelő a szerződés alapján kezelt adatokról szerződései átlátható kezelése és teljesítése érdekében, illetőleg számviteli és adózási okokból jogszabályi kötelezettsége alapján papír alapú és elektronikus nyilvántartást vezet. Az adatkezelések célja így egyrészt a szerződések teljesítése és a szerződéses dokumentumok és adatok szerződésszerű kezelése, másrészt a jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés időtartama tekintetében minden esetben az alapszerződésre, továbbá a számviteli célú őrzésre a jelen tájékoztatóban részletezett időtartamok irányadók, különös tekintettel arra, hogy az adatkezelés az alapjogcímek tekintetében kiegészítő (járulékos) jellegű, és az adatkezelés céljával egyező céllal, az átláthatóság és pontosság érvényesülése szem előtt tartása okán történik.

Haász Natasa e. v. internetes (webes) naplózási tevékenysége

Haász Natasa e. v. mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy Haász Natasa e. v. minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz.

Haász Natasa e. v. az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli Haász Natasa e. v.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infótörvény) .

A naplótevékenység során rögzített adatokat Haász Natasa e. v. az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

Haász Natasa e. v. nyilvántartási tevékenysége

Haász Natasa e. v. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:

Haász Natasa e. v. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás) .

Amennyiben Haász Natasa e. v. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 2. az adatkezelés célját vagy céljait,
 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 5. profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
 6. nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
 7. az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
 8. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 9. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 10. Haász Natasa e. v. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 11. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben Haász Natasa e. v. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás) .

Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
 2. az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
 3. az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
 4. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

Haász Natasa e. v. adattovábbítása/partnerei

Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (csomagszállítás)

 • Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.
 • Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Adószám: 10901232-2-44
 • Telefonszám: 06 40 46 46 46

Önálló adatkezelő

A megrendelt termék szállítása a megrendelőnek

Kérés esetén számla postai úton történő megküldése

Adatkezelési tájékoztatója »

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

GLS General Logistics Systems Hungari Csomag- Logisztika Kft. (csomagszállítás)

 • Rövidített elnevezés: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Képviseli: Back, Rico Ralph Hermann önálló képviseletre jogosult,
  Farkas Gergely, Oreskó György, Tarnóczi Krisztina együttes képviseletre jogosultak
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12369410-2-44
 • E-mail: managementgroup@gls-hungary.com
 • Adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai:
  adatvedelem@gls-hungary.com
  dataprotection@gls-hungary.com
 • Adatvédelmi tisztviselőnkkel személyesen és írásban is felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:
  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,
  2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatfeldolgozó

A megrendelt termék szállítása a megrendelőnek

Adatkezelési tájékoztatója »

 • név
 • adószám
 • cím
 • szolgáltatás adatai

Stefán Zsanett (könyvelő)

 • Székhely: 2800 Tatabánya Gál István lakótelep 716 fsz/2.
 • Nyilvántartási szám: 510183258
 • Adószám: 67967056-1-31
 • E-mail cím: stefanzsanettev@gmail.com

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.

Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint Haász Natasa egyéni vállalkozóval adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz Haász Natasa e. v. meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.

Informatikai karbantartó és fejlesztő feladatokat végző mindenkori szerződéses partnere

Orsó Lajos (informatikus)

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.

A Partner az informatikai rendszer működésének és védelmének keretében láttja el feladatait, így a személyes adatokat, valamint egészségügyi (különleges adatokat) nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra.

Adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

Haász Natasa e. v. weblapja (beleértve annak kódolását) , az azokon keresztül érkező, illetőleg tárolt tartalom

REELWEB Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (webfejlesztő)

 • Rövidített elnevezés: REELWEB Kft.
 • Székhely: 8400 Ajka, Kossuth utca 5. földszint 1.
 • Képviseli: Orsó Lajos
 • Cégjegyzékszám: 19-09-514011
 • Bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23353701-1-19
 • E-mail: info@reelweb.hu

Haász Natasa e. v. weblapjának kezelése, karbantartása, fejlesztése adatfeldolgozó partnerként.

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.

Adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

Tárhelyszolgáltató (weboldal)

Weboldal tartalma

EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: EZIT Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968191
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23493474-2-41
 • E-mail: info@ezit.hu

Az EZIT Kft. Haász Natasa e. v. tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi) , kizárólag Haász Natasa e. v. részére biztosít tárhelyet.

Adatvédelmi tájékoztató »

Az elektronikus levelek szöveges, képi- vagy audio tartalmai (név, e-mail cím)

Statisztikai célú adatok az AdWords felületen

Google LLC (“Google”)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában,

Adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)

Adatvédelmi tájékoztatója »

Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Haász Natasa e. v. weboldalán.

Google Adsense (remarketing)
Google LLC (“Google”)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

A Google AdSense egy, a Google Inc. által üzemeltetett online hirdetésközvetítő szolgáltatás.

A szolgáltatás lényege, hogy a weboldal-tulajdonos, Haász Natasa e. v. engedélyezi weboldalán szöveg, kép és videó formátumú hirdetések megjelenítését, mely azt jelenti, hogy harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Haász Natasa e. v. weboldalán.

Adatvédelmi tájékoztatója »

Hírlevélküldés

 • név
 • e-mail cím

 

 

Salesautopilot
(Hírlevélküldő szolgáltató)


Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.

 

Hírlevélküldés

Adatvédelmi tájékoztatója

 

Haász Natasa e. v. saját közösségi oldal (Facebook csoport) kedvelőinek, lájkolóinak, továbbá oldalának követőinek, az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek az adatai

Facebook

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Adatkezelő

A Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation » 

A Facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/policies/cookies »

Internetes adatok

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Internet szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: UPC Magyarország Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-366290
 • Adószám: 10987278-2-44
 • Kézbesítési e-mail cím: cegkapu@upc.hu

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Szalai Réka

 • Beosztás: Jogi és adatvédelmi igazgató
 • Cím: 1095 Budapest, Haller Gardens, Soroksári út 30-34.
 • Telefon: 06 1 / 456-2642
 • E-mail: adatvedelem@upc.hu

A UPC Magyarország Kft. Haász Natasa e. v. internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja Haász Natasa e. v. részére történő internet szolgáltatás biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat »

Vezetékes telefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Vezetékes telefon szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: UPC Magyarország Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-366290
 • Adószám: 10987278-2-44
 • Kézbesítési e-mail cím: cegkapu@upc.hu

Adatvédelmi tisztviselő
dr. Szalai Réka

 • Beosztás: Jogi és adatvédelmi igazgató 
 • Cím: 1095 Budapest, Haller Gardens, Soroksári út 30-34.
 • Telefon: 06 1 / 456-2642
 • E-mail: adatvedelem@upc.hu

A UPC Magyarország Kft. Haász Natasa e. v. vezetékes telefon szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja Haász Natasa e. v. részére történő vezetékes telefonvonal szolgáltatás biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat »

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Mobiltelefon szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: Telenor Magyarország Zrt.
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
 • Cégjegyzékszám: 13-10-040409
 • Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 11107792-2-44
 • E-mail:
  cegeljaras@telenor.hu

Adatvédelmi Tisztviselő
Telenor Magyarország Zrt.

A Telenor Magyarország Zrt. Haász Natasa e. v. mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja Haász Natasa e. v. részére történő mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat »

 • név
 • bankszámlaszám
 • szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai

OTP Bank Nyrt. (banki szolgáltatások)

 • Rövidített elnevezés: OTP Bank Nyrt.
 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041585
 • Adószám: 10537914-4-44
 • Kézbesítési e-mail cím: informacio@otpbank.hu

Adatvédelmi Tisztviselő
Gázmár Zoárd

Haász Natasa e. v. számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén Haász Natasa e. v. bankszámláján kerül jóváírásra. Az OTP Bank Nyrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is.

Adatvédelmi tájékoztató »

Adatfeldolgozó partnerként a vállalkozó minden adata. Haász Gábor Megbízott adatfeldolgozó.

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást Haász Natasa e. v. megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak Haász Natasa egyéni vállalkozótól adatokat bekérni.

Jogos érdek: Haász Natasa e. v. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Haász Natasa egyéni vállalkozóval jogvitája keletkezne, úgy Haász Natasa e. v. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Esetenként egyedien egy jogcím lehetséges, az alábbiak közül:

Hozzájárulás

Jogszabályi kötelezettség

Jogos érdek

Haász Natasa e. v. partnerei által végzett naplózási tevékenység

Haász Natasa e. v. fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- Haász Natasa e. v.-hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

Kezdete

Vége

Szolgáltatás iránti érdeklődés

Az adatkezelés kezdete a szolgáltatás iránt érdeklődés megtételekor.

Szolgáltatás iránti érdeklődés szerződéskötés hiányában, a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd véglegesen és visszavonhatatlanul törlve lesznek.

Ajánlatkérés

Az adatkezelés kezdete az ajánlatkérés kezdete.

Ajánlatkérés szerződéskötés hiányában, a személyes adatok 30 (harminc) napig kerülnek tárolására, majd véglegesen és visszavonhatatlanul törlve lesznek.

Megrendelt szolgáltatás

Az adatkezelés kezdete a megrendelés napja.

 1. Egyszeri szolgáltatás kapcsán kezelt adatok
  Az adatkezelés kezdete a megrendelés napja
  • Számlázási adatok
  • Banki adatok
 2. Folyamatos szerződéses jogviszonyban állók adatai
  Az adatkezelés kezdete az ajánlatkérés/érdeklődés/megrendelés beérkezésének napja.

A szerződés teljesítésének elmaradása esetén, a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, majd véglegesen és visszavonhatatlanul törölve lesznek.

Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja) .

A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A banki adatok tekintetében Haász Natasa e. v. számlavezető bankjánál tájékozódhat.

A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően legfeljebb 8 (nyolc) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés kezdete a szállítási címke kinyomtatása (GLS)

Az adatkezelés kezdete az ajánlott szelvény kitöltése

A csomag elviteléig

Megőrzése a tértivevény szelvény megérkezéséig

Hírlevél küldése

Az adatkezelés kezdete a hozzájáruló nyilatkozat megtétele.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

Az Ön által Haász Natasa e. v. részére küldött elektronikus levél, illetőleg Haász Natasa e. v. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének, küldésének napja.

Igényérvényesítési jogi lehetőség és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontjáig őrizhető, a vállalkozás által részére küldött és általa küldött erre megfelelő jogalappal és meghatározott céllal rendelkező elektronikus levél. (elektronikus levelezési felületről lementve)

Egyéb tartalom:
Legfeljebb 2 (kettő) hét (elektronikus levelezési felületről lementve)

Az Ön által Haász Natasa e. v. részére küldött elektronikus üzenet, illetőleg Haász Natasa e. v. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma

Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének, küldésének napja.

Igényérvényesítési jogi lehetőség és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontjáig őrizhető, a vállalkozás által részére küldött és általa küldött erre megfelelő jogalappal és meghatározott céllal rendelkező elektronikus levél. (elektronikus levelezési felületről lementve)

Egyéb tartalom:
Legfeljebb 2 (kettő) hét (elektronikus levelezési felületről lementve)

Fénykép (képmás, arcképmás)

Az adatkezelés kezdete a hozzájárulás megadása, fényképfelvétel készítése.

Hozzájárulás visszavonásáig

Fogyasztói panaszra vonatkozó adatok

Az adatkezelés kezdete a fogyasztói panasz Haász Natasa e. v. részére történő beérkezésének napja.

Haász Natasa e. v. a fogyasztói panasz adatait a panaszeljárás saját hatáskörben történő sikeres kezelését, vagy a panasszal kapcsolatos hatósági és/vagy bírósági eljárás jogerős lezárását követő 5 (öt) évig őrzi.

Az Ön jogai

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

 • Papír alapú levél útján és személyesen Haász Natasa e. v. székhelyére:
  2800 Tatabánya, Gál István ltp. 402 3/15
 • Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon:
  +36 20/ 288 - 78 - 07

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.

Eljárási szabályok

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

Haász Natasa e. v. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Érintetti jogok

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére Haász Natasa e. v. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és Haász Natasa e. v. által kezelt, illetve Haász Natasa e. v. vagy Haász Natasa e. v. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait Haász Natasa e. v. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy Haász Natasa e. v. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár Haász Natasa e. v. saját intézkedése folytán Haász Natasa e. v. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli Haász Natasa e. v., Haász Natasa e. v. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén Haász Natasa e. v. nem tudja az Ön adatait törölni.

Haász Natasa e. v. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli Haász Natasa e. v. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által Haász Natasa e. v. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

Haász Natasa e. v. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat Haász Natasa e. v. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi Önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult Haász Natasa e. v. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben Haász Natasa e. v. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- Haász Natasa e. v. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból Haász Natasa e. v. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy Haász Natasa e. v. a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • arra Haász Natasa e. v., Haász Natasa e. v.-től adatot átvevő személy (ek) , illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte) , vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy Haász Natasa e. v. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- Haász Natasa e. v. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Optikai adathordozó: például az Ön által nekünk erre a célra biztosított pendrive, külső számítógépes meghajtók, cd és dvd lemezek.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben Haász Natasa e. v. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében Haász Natasa e. v. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból Haász Natasa e. v. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. Haász Natasa e. v. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint Haász Natasa egyéni vállalkozóval szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt Haász Natasa e. v. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

Haász Natasa e. v. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. Haász Natasa e. v. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Haász Natasa e. v. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

Haász Natasa e. v. a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő módon értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás) : http://naih.hu »

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás) : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/member-state/edpb_hu »

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704 »

1. számú melléklet

Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait é
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik
 14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja
 15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas
 16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

2. számú melléklet

A főbb irányadó jogszabályok Haász Natasa e. v. weboldalán és azon keresztül megvalósuló adatkezelések során

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) ;
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”) - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről
 • Polgári Törvénykönyv - 2013. évi V. törvény
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről;

Süti tájékoztató

Top 5 termék